Servo คืออะไร

Servo คืออะไร Servo คือ ระบบควบคุมที่ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าคอนโทรลและเครื่องกล ใช้สำหรับงานที่ต้อ...

blog-grid

Servo Motor ดียังไง Servo motor เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการห...