ระบบการทำงานของ เซอร์โว

ระบบการทำงานของ เซอร์โว

โดยที่รีซีฟจะส่งสัญญาณการควบคุมตำแหน่งของเซอร์โวไปยังส่วน Control Circuit ของเซอร์โวซึ่งสัญญาณที่ส่งมาจะเป็นสัญญาณแบบ PWM(Pule Width Modulation) และหลังจากนั้น Control Circuit จะถอดรหัสสัญญาณ PWM ที่ได้ให้เป็นตำแหน่งของเซอร์โวที่ถูกต้องแม่นยำ โดยเปรียบเทียบค่าตำแหน่งปัจจุบันกับสัญญาณกลับจาก Potentiometer แล้วจึงจะส่งแรงดันไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ให้หมุนไปในทิศทางที่ตำแหน่งของ Potentiometer มีค่าที่ถูกต้องเท่ากับค่าที่ได้ถอดรหัสมาอย่างถูกต้องที่สุด ซึ่งขณะที่มอเตอร์หมุนอยู่นั้นก็จะมีเฟืองที่ไปต่อกับแกนของ Potentiometer ด้วย ดังนั้นกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆจนกว่าค่าของ Potentiometer จะมีค่าเท่ากับการถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับมาจากรีซีฟการทำงานของมอเตอร์จึงจะหยุด แต่กระบวนการทำงานของ Control Circuit จะยังทำงานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่หากค่าของ Potentiometer มีค่าเท่ากับสัญญาณที่ถอดรหัสมาจากรีซีฟแล้วก็จะไม่มีการส่งแรงดันไฟฟ้าไปยังมอเตอร์  ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการอัพเดทสัญญาณโดยมีความเร็วที่ 50 ครั้งต่อหนึ่งวินาที เราจึงเห็นเป็นการเคลื่อนที่ของ เซอร์โว

http://www.a-automation.co.th/category/13/servo

Share Now

Related Post

Leave us a reply