Servo motor


Servo Motor  


ขาย Servo Motor   เป็นอุปกรณ์ที่มีสามารถในการควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทํางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ  เช่น  ควบคุมความเร็ว (Speed) , ควบคุมแรงบิด (Torque) , ควบคุมแรงตําแหน่ง (Position)  

ที่มีความถูกต้องและความแม่นยําสูง

Servo motor

Servo motor

Servo motor

Servo motor

Servo motor

Servo motor

Servo motor

Servo motor

ขาย Servo Mitsubishi, Panasonic และยี่ห้ออื่นๆ สอบถาม สั่งซื้อ โทร 087-329-7777

http://www.a-automation.co.th/category/13/servo

Share Now

Related Post

Leave us a reply